Lokakuussa 2021 OKN harrastajille toteutetussa kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä treeniajoista sekä siitä halutaanko kaikista vuoroista yhteisiä vai säilytetäänkö naisten vuorot omanaan.

 

Tiistain osalta naisten vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kaikkiin vastausvaihtoehtoihin eli vuorojen säilyttämiseen nykyisellään (yhteinen klo 18.30 ja naiset klo 19.30), vuorojen palautus aiempaan (naiset klo 18.30 ja yhteinen klo 19.30) tai molemmat vuorot yhteisiä. Eniten vastauksia (37 %) sai vaihtoehto säilyttää vuorot nykyisellään.  Miesten vastaukset jakautuivat nykyisen vuorojaon sekä molemmat vuorot yhteisiksi vaihtoehtojen kesken. Eniten ääniä (56 %) sai molemmat vuorot yhteisiksi vaihtoehto. Saadut vastaukset vahvistavat käsityksen, että muutos siirtää yhteinen vuoro aiemmaksi vuoroksi on ollut toivottu liike. Tiistain klo 18.30 jatkaa yhteisenä vuorona ja klo 19.30 säilyy naisten vuorona. 

 

Torstain osalta naisten vastauksia kertyi kaikkiin vaihtoehtoihin, mutta eniten kannatusta (37 %) sai molempien vuorojen muuttaminen yhteisiksi. Miehet kannattivat joko säilyttämistä nykyisellään tai molempien vuorojen muuttamista yhteisiksi. Jälkimmäinen vaihtoehto keräsi äänistä 56 %. Torstain molemmat vuorot muuttuvat yhteisiksi.

 

 

 

Lauantain osalta niin naisten kuin miestenkin vastauksissa kaikkiin vaihtoehtoihin tuli kannatusta. Eniten ääniä sai sekä naisilta että miehiltä vaihtoehto molemmat vuorot yhteisiksi. Naisista näin vastasi 39 % ja miehistä 63 %. Lauantain molemmat vuorot muuttuvat yhteisiksi.

 

 

Lopussa oli mahdollisuus vapaaseen sanaan sekä palautteen/ kehitysehdotusten antamiseen. Poimintoja asioista, mihin oli useampia samansisältöisiä vastauksia:

  •  circuit-treenit ja etenkin lauantain uusi circuit on koettu hyväksi
  •  pariharjoittelu vapaaehtoiseksi / ei lainkaan pariharjoittelua
  • Kiitokset hyville ohjaajille